• Hạt giống Ngô Dâu Tây Mini (Strawberry Popcorn)

  30.000₫
 • Hạt giống Cà Chua bi tròn lùn quả vàng (Yellow Cherry Tomato)

  35.000₫
 • Hạt giống Dưa Hấu Mini (tí hon) (Mouse Melon)

  45.000₫
 • Hạt giống Cà Rốt Mini (tí hon) (Baby Carrots)

  30.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon tím (Purple Brussels Sprouts)

  35.000₫
 • Hạt giống Bí tí hon Mix nhiều loại (Mini Pumpkin)

  30.000₫
 • Hạt giống Dưa Hấu Mini F1

  30.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon xanh (Brussels Sprout)

  35.000₫
 • Hạt giống Ớt Chỉ Thiên (Ớt hiểm, Ớt mắt chim) (Bird's Eye Chili)

  30.000₫
 • Hạt giống Bầu Hồ Lô cao sản (Birdhouse Gourd)

  35.000₫
 • Hạt giống Cà Chua khổng lồ (Big Beef Tomato)

  40.000₫
 • Hạt giống Cà Chua Chuối Mix (Banana Tomato)

  35.000₫
 • Hạt giống Cà Chua hình trái Chuối (Orange Banana Tomato)

  45.000₫
 • Hạt giống Dưa Hấu Pepino (Solanum Muricatum)

  40.000₫
 • Hạt giống Cà Chua hình Trái Lê (Pear Tomato)

  30.000₫
 • Hạt giống Cà Chua hình Trái Tim (Bull's Heart Tomato)

  35.000₫
 • Hạt giống Ngô Dâu Tây Mini (Strawberry Popcorn)

  30.000₫
 • Hạt giống Dưa Lưới vàng (xanh) (Cucumis melo)

  35.000₫
 • Hạt giống Dâu Tây đỏ quả to, hoa hồng (Ornamental Strawberry)

  35.000₫
 • Hạt giống Cà Chua Bi đỏ quả to (Big Cherry Tomatoes)

  35.000₫
 • Hạt giống Cà Chua bi tròn lùn quả vàng (Yellow Cherry Tomato)

  40.000₫
 • Hạt giống Dưa Tigger (Hoàng Đế Dưa) (Cucumis melo, Tigger melon)

  40.000₫
 • Hạt giống Cà Chua đen (Black Tomatoes)

  40.000₫
 • Hạt giống Dâu Tây đỏ (Fragaria Ananassa)

  35.000₫
 • hat-giong-ca-rot-tim-purple-carrot

  40.000₫
 • Hạt giống Su Hào tím (Purple Kohlrabi)

  30.000₫
 • Hạt giống Cà Rốt Mini (tí hon) (Baby Carrots)

  30.000₫