• Hoa Mười giờ Mỹ mix màu

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Sen đá

  45.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng thơm Mini Mix (Polyantha Roses)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Sao Nhái Kép hồng (Cosmos Bipinnatus Double Cranberry)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng kép viền Mix (Dianthus Caryophyllus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hoắc Hương hồng (Ageratum Houstonianum)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Sao trắng (Goniolimon Collinum)

  30.000₫
 • Hạt giống cỏ Bồ Câu kép Mix nhiều màu (Aquilegia Vulgaris Mix)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Poppy bán kép Mix (Eschscholzia Californica Mission Bells)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Poppy đơn Mix (Poppy)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Thược Dược (Mẫu Đơn) kép lùn Mix (Dahlia Varieties)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng Xuân đơn Mix (Godetia Grandiflora)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng Xuân kép Mix (Godetia Azalea Double)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương đỏ (Red Sunflowers)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương kép lùn (Sungold Teddy Bear)

  35.000₫
 • Hạt giống Cỏ Đuôi Thỏ (Bunny Tails)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương cam (Helianthus Soraya)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương xù (Helianthus Giant Sungold)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản (Lotus) (Gói 10 hạt đủ bộ 10 màu)

  70.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản bán lẻ hạt, được chọn màu (Lotus)

  15.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản (Lotus) (Gói 5 hạt ngẫu nhiên màu)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Cạn nhiều màu (Tropaeolum Majus)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng Mix nhiều màu (Rose)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng leo Pháp Mix (French Climbing Rose) (hàng chuẩn)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương mặt cười (Smiling Sunflower)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương lùn (Helianthus Big Smile)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương (Helianthus Annuus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương đỏ (Red Sunflowers)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương kép lùn (Sungold Teddy Bear)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương cam (Helianthus Soraya)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương xù (Helianthus Giant Sungold)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương cao 150 cm (Helianthus Sunrich)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng chùm (Dianthus Chinensis)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm chướng đơn Mix (Dianthus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Bách Nhật Mix nhiều màu (Gomphrena)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Dừa Cạn hồng (Catharanthus Roseus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cúc Vạn Thọ Pháp Mix (French Marigold)

  35.000₫
 • Hạt giống dây leo Bìm Bìm Mix (Convolvulus Tricolor)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương (Helianthus Annuus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Bách Nhật đỏ (Gomphrena Haageana)

  35.000₫