• Hạt giống rau Cải Cầu Vồng (Swiss Chard Mix)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Bắp Cải Cảnh nhăn Mix (Ornamental Kale)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Bắp Cải Cảnh Mix (Brassica Oleracea)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Bắp Cải xoăn (Brassica Oleracea)

  30.000₫
 • mang-tay-xanh-trang-tim-asparagus-officinalis

  40.000₫
 • mang-tay-xanh-trang-tim-asparagus-officinalis

  30.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon tím (Purple Brussels Sprouts)

  35.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon xanh (Brussels Sprout)

  30.000₫