• Hoa Mười giờ Mỹ mix màu

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng chùm (Dianthus Chinensis)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm chướng đơn Mix (Dianthus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Bách Nhật Mix nhiều màu (Gomphrena)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Dừa Cạn hồng (Catharanthus Roseus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cúc Vạn Thọ Pháp Mix (French Marigold)

  35.000₫
 • Hạt giống dây leo Bìm Bìm Mix (Convolvulus Tricolor)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương (Helianthus Annuus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Bách Nhật đỏ (Gomphrena Haageana)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương đỏ (Red Sunflowers)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương kép lùn (Sungold Teddy Bear)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng kép lùn Mix (Dianthus Caryophyllus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Vân Anh (Cúc Lá Nho) (Verbena Hybrida Mix)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Dạ Yên Thảo kép viền (Petunia Double Mix)

  45.000₫
 • Hạt giống hoa Mao Lương (Hồng Ri Ba Tư) (Persian Buttercup)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Bách Nhật tím (Gompherna Globosa)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng đơn tím (Agrostemma Githago)

  35.000₫