• Hạt giống hoa Hồng Mix nhiều màu (Rose)

    30.000₫
  • Hạt giống hoa Hồng leo Pháp Mix (French Climbing Rose) (hàng chuẩn)

    40.000₫