• Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản (Lotus) (Gói 10 hạt đủ bộ 10 màu)

  70.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản bán lẻ hạt, được chọn màu (Lotus)

  15.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Mini Nhật Bản (Lotus) (Gói 5 hạt ngẫu nhiên màu)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Sen Cạn nhiều màu (Tropaeolum Majus)

  30.000₫