• Hạt giống hoa Hồng thơm Mini Mix (Polyantha Roses)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Sao Nhái Kép hồng (Cosmos Bipinnatus Double Cranberry)

  40.000₫
 • Hạt giống hoa Cẩm Chướng kép viền Mix (Dianthus Caryophyllus)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hoắc Hương hồng (Ageratum Houstonianum)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Sao trắng (Goniolimon Collinum)

  30.000₫
 • Hạt giống cỏ Bồ Câu kép Mix nhiều màu (Aquilegia Vulgaris Mix)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Poppy bán kép Mix (Eschscholzia Californica Mission Bells)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Poppy đơn Mix (Poppy)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Thược Dược (Mẫu Đơn) kép lùn Mix (Dahlia Varieties)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng Xuân đơn Mix (Godetia Grandiflora)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hồng Xuân kép Mix (Godetia Azalea Double)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương đỏ (Red Sunflowers)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương kép lùn (Sungold Teddy Bear)

  35.000₫
 • Hạt giống Cỏ Đuôi Thỏ (Bunny Tails)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương cam (Helianthus Soraya)

  30.000₫
 • Hạt giống hoa Hướng Dương xù (Helianthus Giant Sungold)

  30.000₫