• Hạt giống Bắp Cải tí hon tím (Purple Brussels Sprouts)

    35.000₫
  • Hạt giống Bắp Cải tí hon xanh (Brussels Sprout)

    30.000₫