• Hạt giống Ngô Dâu Tây Mini (Strawberry Popcorn)

  30.000₫
 • Hạt giống Cà Chua bi tròn lùn quả vàng (Yellow Cherry Tomato)

  35.000₫
 • Hạt giống Dưa Hấu Mini (tí hon) (Mouse Melon)

  45.000₫
 • Hạt giống Cà Rốt Mini (tí hon) (Baby Carrots)

  30.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon tím (Purple Brussels Sprouts)

  35.000₫
 • Hạt giống Bí tí hon Mix nhiều loại (Mini Pumpkin)

  30.000₫
 • Hạt giống Dưa Hấu Mini F1

  30.000₫
 • Hạt giống Bắp Cải tí hon xanh (Brussels Sprout)

  35.000₫