• Hạt giống Sen Đá Peacockii (Echeveria Peacockii)

  45.000₫
 • Hạt giống Cỏ May Mắn 2 lá (Lucky Mini Grass)

  35.000₫
 • Hạt giống cây Cỏ Đổi Màu (Kochia Scoparia)

  35.000₫
 • Hạt giống hoa Lau cảnh (Cortaderia Selloana)

  35.000₫
 • Hạt giống Cỏ Đuôi Thỏ (Bunny Tails)

  35.000₫